Overeenkomst op afstand. Overeenkomst 2019-02-16

Overeenkomst op afstand Rating: 5,8/10 142 reviews

Wet 'Overeenkomst Kopen Op Afstand'?

overeenkomst op afstand

Volgens de wet staan kranten en tijdschriften onder bederfelijk waar, maar concerttickets niet. Er is geen link naar toe opgenomen in de e-mail en nergens wordt expliciet gevraagd of ik de voorwaarden heb gelezen en er mee akkoord ga en of me er van bewust ben dat er kosten verbonden zijn aan het reageren op een oproep via de website. Hieruit kan dus worden afgeleid dat de consument het recht heeft om van de verkoop af te zien binnen de zeven werkdagen na het tekenen van de overeenkomst, tenzij de consument vooraf en uitdrukkelijk het bezoek van de onderneming heeft gevraagd met als doel te onderhandelen over de aankoop. Lees dan nu eerst de pagina werkafspraken op onze site goed door. Als u binnen dit jaar toch alle benodigde informatie verstrekt, gaan de 14 dagen bedenktijd op dat moment in.

Next

Advocaten houden consumenten recht

overeenkomst op afstand

Zij opereren volgens het principe no-cure-no-pay. Maar dat zal je niet gaan lukken. In elk geval dient de consument de informatie te ontvangen alvorens de verzakingstermijn is verstreken. Het recht op ontbinding geldt eveneens voor een geldlening die gekoppeld is aan de koop van het product of de levering van de dienst. De afnemer kan elektronisch betalen, daartoe heeft de initiatiefnemer passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Next

Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?

overeenkomst op afstand

Dan moet u daar zelf om vragen. Hij heeft tijdens dit gesprek verzocht of hij kon terug bellen en aangegeven dat de lijn slecht was. Wanneer de uitzondering niet opgaat, kan de consument dus een overeenkomst herroepen ook al heeft hij de dienst tijdens de bedenktijd al gebruikt. Daarnaast sluit hij ook nooit overeenkomsten af en laat dit aan mij over. Dat lees ik ook terug op diverse sites. Wel kun je de overeenkomst ontbinden als er sprake is van wanprestatie.

Next

overeenkomst op afstand betekenis

overeenkomst op afstand

Moet de verkoper mij informatie geven over de bedenktijd? Een beding in een overeenkomst op afstand tot het verrichten van financiŠ»le diensten dat de wederpartij belast met het bewijs ter zake van de naleving van de verplichtingen die krachtens richtlijn nr. U mag daarvoor geen nummers met extra hoge tarieven gebruiken. Zolang bij de uiteindelijke sluiting van de overeenkomst beide partijen fysiek aanwezig zijn, gelden de regels inzake overeenkomsten op afstand niet. Een onderneming gaf op haar website de mogelijkheid om een offerte te vragen, maar verder werden geen elementen aangebracht met betrekking tot de precieze wijze waarop de overeenkomsten werden afgesloten. Zolang de consument nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken.

Next

Wat is een overeenkomst op afstand?

overeenkomst op afstand

Binnen die termijn kan de consument ook besluiten om de gesloten overeenkomst te herroepen ofwel: ontbinden. Regels voor kopen op afstand Als u iets koopt op afstand, moet de verkoper u informeren over onder andere het product en de bedenktijd. Hij heeft de naam van de band gegoogled en kwam op de site TicketTribune. De aanbieder doet er dan ook goed aan om de wettelijke informatieplicht serieus te nemen. Ik heb ze meerdere malen geprobeerd te bellen.

Next

E

overeenkomst op afstand

Telefonisch kan een overeenkomst in beginsel wel tot stand komen maar ik begrijp uit uw verhaal dat u niet akkoord ging. Zij zei toen dat alles vrijblijvend was maar dat staat niet op tape en ik de mail moest afwachten. Concreet betekent dit dat de verkoop op afstand tot stand komt zonder dat de koper en de verkoper onderneming zich beiden in dezelfde ruimte bevinden en dat voor het sluiten van deze koopovereenkomst gebruik wordt gemaakt van telefoon, post, internet enzovoort. Direct heb ik ,aangetekend geprotesteerd en wilde ,met gebruikmaking van bedenktijd,de activiteit annuleren. Welke bepaling in de wet koop op afstand ligt hieraan ten grondslag? Dan moet u daar zelf om vragen. En let op: geeft de verkoper u deze informatie pas later? Let op: Niet elke aankoop via de telefoon of internet is een koop op afstand. Ben benieuwd hoe je dit ziet.

Next

Wat is een overeenkomst op afstand?

overeenkomst op afstand

Deze drie onderwerpen staan in art. U koopt dan iets via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus. U mag deze producten alleen terugsturen als u de verzegeling niet hebt opengemaakt. Pas dan wordt ik erop gewezen dat ik, een soort overeenkomst met het betreffende bedrijf lijk te zijn aan gegaan. Lid 1 is niet van toepassing op artikel 46f lid 1. U heeft er dus goed aan gedaan deze bandopname op te vragen.

Next

Wet 'Overeenkomst Kopen Op Afstand'?

overeenkomst op afstand

De overeenkomst van koop op afstand kan binnen zeven dagen na ontvangst van de zaak zonder opgave van redenen worden ontbonden. Het ontbindingsrecht kent echter enkele uitzonderingen: Art. In alle gevallen wordt de bedenktijd verlengd tot de volgende werkdag als deze in een weekend of op een feestdag eindigt. Hierbij kan men denken aan de bestelknop met betaalverplichting. Het lijkt er niet op dat hiervan sprake is maar je kunt mij altijd mailen op.

Next

E

overeenkomst op afstand

In dit geval gaat het meer in het bijzonder om een overeenkomst tot het verrichten van diensten. U moet bovengenoemde informatie op een duidelijke en gemakkelijk te begrijpen manier verstrekken. De rechter oordeelde dat het loutere feit dat een offerte online kan worden aangevraagd onvoldoende is om te spreken van een overeenkomst op afstand. De dame in kwestie werd meteen boos en wilde dat ik haar liet uitspreken omdat ik helemaal nog niet wist waar het over ging. Echter het is wel wat lastig te bewijzen.

Next